TRIS Rating ยืนยันเครดิต “A” หุ้นกู้ บางจาก คาดการณ์แนวโน้ม “Stable”

บางจาก

TRIS Rating ประกาศยืนยันอันดับเครดิตองค์กรและหุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิ ไม่มีหลักประกันของ บริษัท บางจาก คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) หรือ BCP ที่ระดับ “A” พร้อมทั้งคงมุมมอง “Stable” หรือ “คงที่” สะท้อนถึงความเชื่อมั่นในการดำเนินงานที่แข็งแกร่งและมีเสถียรภาพของบริษัท

TRIS Rating ระบุว่า การยืนยันอันดับเครดิตในครั้งนี้ เป็นผลมาจากการที่ BCP เข้าซื้อกิจการของบริษัท บางจาก ศรีราชา จำกัด (มหาชน) หรือ BSRC (เดิมคือ ESSO (Thailand) PLC) เมื่อปีที่แล้ว ซึ่งส่งผลให้ BCP มีสินทรัพย์ที่แข็งแกร่งขึ้น และมีการใช้ประโยชน์จากสินทรัพย์ที่มีอยู่ได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น นอกจากนี้ TRIS Rating ยังคาดการณ์ว่า BCP จะยังคงสามารถปรับปรุงประสิทธิภาพในการดำเนินงานได้อย่างต่อเนื่อง

อย่างไรก็ตาม TRIS Rating มองว่า BCP ยังคงมีความเสี่ยงจากความผันผวนของราคาน้ำมัน และแผนการลงทุนขนาดใหญ่ที่อาจส่งผลกระทบต่อสถานะทางการเงินของบริษัทได้

นายสมชัย เตชะวัฒนากูล กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท บางจาก คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) กล่าวว่า “เรามีความยินดีที่ TRIS Rating ได้ยืนยันอันดับเครดิตของ BCP ที่ระดับ A ซึ่งสะท้อนถึงความแข็งแกร่งทางการเงินและศักยภาพในการเติบโตของบริษัท เรามุ่งมั่นที่จะรักษาความแข็งแกร่งทางการเงินและสร้างผลตอบแทนที่ดีให้กับผู้ถือหุ้นของเรา”

ในช่วง 3 เดือนแรกของปี 2567 BCP มี EBITDA เพิ่มขึ้น 29% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน เป็น 1.46 หมื่นล้านบาท ซึ่งเป็นผลมาจากปริมาณการขายน้ำมันและก๊าซที่เพิ่มขึ้น 23% ของธุรกิจทรัพยากรธรรมชาติที่ดำเนินการโดย OKEA ASA (OKEA) และการรวม BSRC เข้ามาเป็นส่วนหนึ่งของบริษัท

ธุรกิจโรงกลั่นของกลุ่มบริษัทมีผลการดำเนินงานเป็นไปตามที่คาดการณ์ไว้ โดยมีกำลังการกลั่นน้ำมันดิบรวม 271,700 บาร์เรลต่อวัน ประกอบด้วย 121,400 บาร์เรลต่อวันจากโรงกลั่นพระโขนง และ 150,300 บาร์เรลต่อวันจากโรงกลั่นศรีราชา อัตรากำไรขั้นต้นจากการกลั่น (GRM) โดยรวมอยู่ที่ 6.08 ดอลลาร์สหรัฐต่อบาร์เรล

ณ เดือนมีนาคม 2567 อัตราส่วนหนี้สินต่อ EBITDA ของ BCP (คำนวณแบบ annualized ในช่วง 12 เดือนย้อนหลัง) อยู่ที่ 3.3 เท่า ดีขึ้นจาก 3.5 เท่า ณ สิ้นปี 2566 TRIS Rating คาดการณ์ว่าอัตราส่วนหนี้สินต่อ EBITDA ของ BCP จะอยู่ในช่วง 3.0-3.5 เท่าในช่วงปี 2567-2568

TRIS Rating ยังคงมุมมอง “Stable” ต่อ BCP โดยคาดว่า BCP จะสามารถดำเนินการตามแผนการควบรวมกิจการของ BSRC ได้สำเร็จ ซึ่งจะช่วยเสริมสร้างความแข็งแกร่งให้กับสถานะทางการแข่งขันของบริษัท และผลการดำเนินงานทางการเงินของบริษัทน่าจะเป็นไปตามที่คาดการณ์ไว้

#BCP #TRISRating #หุ้นกู้ #อันดับเครดิต #Stable

******คำเตือน : การจัดอันดับเครดิตไม่ได้เป็นข้อเท็จจริงหรือคำแนะนำในการซื้อ ขาย หรือถือครองตราสารหนี้ใดๆ แต่เป็นการแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับความเสี่ยงทางเครดิตสำหรับตราสารนั้นหรือบริษัทนั้น ๆ เท่านั้น*******

banner Sample

Related Posts