แผ่นดินไหว สปป. ลาว 5.9 ริกเตอร์ ทำโรงไฟฟ้าหงสาชะงัก

แผ่นดินไหว

แผ่นดินไหว
ขอบคุณรูปภาพจากเว็บ hongsapower.com

บริษัท ราช กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) ขอชี้แจงให้ทราบว่า เหตุการณ์แผ่นดินไหว ขนาด 5.9 ริกเตอร์ ที่เกิดขึ้น เมื่อเวลา 04:03 น. รวมทั้งอาฟเตอร์ช็อก ที่เกิดขึ้นต่อเนื่อง โดยมีศูนย์กลางในเมืองหงสา แขวงไซยะบุรี สปป. ลาว ส่งผลให้ระบบป้องกันความสั่นสะเทือนของโรงไฟฟ้าหงสาได้ทำงานอัตโนมัติ และโรงไฟฟ้าได้หยุดการเดินเครื่องผลิตกระแสไฟฟ้า

จากการตรวจสอบเบื้องต้นของบริษัท ไฟฟ้า หงสา จำกัด ไม่พบผู้บาดเจ็บและความเสียหายที่มีนัยสำคัญ โดยโครงสร้างหลักของโรงไฟฟ้าไม่ได้รับผลกระทบ ขณะนี้ บริษัท ไฟฟ้า หงสา จำกัด อยู่ระหว่างการติดตามเฝ้าระวังสถานการณ์อย่างใกล้ชิดร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ซึ่งจะได้รายงานความคืบหน้าในโอกาสต่อไป

ทั้งนี้โรงไฟฟ้าหงสา เป็นโรงไฟฟ้าพลังความร้อนที่ใช้ถ่านหินเป็นเชื้อเพลิง ขนาดกำลังผลิตติดตั้งรวม 1,847 เมกะวัตต์ ตั้งอยู่ที่เมืองหงสา แขวงไซยะบุรี สปป. ลาว ดำเนินงานโดย บริษัท ไฟฟ้า หงสา จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทร่วมทุนระหว่าง บริษัท ราช กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) ถือหุ้นผ่าน บริษัท อาร์เอช อินเตอร์เนชั่นแนล (สิงคโปร์) คอร์ปอเรชั่น จำกัด (บริษัทย่อยทางอ้อม) (ร้อยละ 40) บริษัท บ้านปู เพาเวอร์ จำกัด (มหาชน) (ร้อยละ 40) และ รัฐวิสาหกิจถือหุ้นลาว (ร้อยละ 20)

banner Sample

Related Posts