ด่วน!! หลักทรัพย์บัวหลวง ประกาศชี้แจงประเด็น Naked Short Sell

Naked Short Sell

ตามที่มีสื่อนำเสนอข่าวเกี่ยวกับการทำ Naked Short Sell โดยรายงานข่าวซึ่งทำให้มีนัยว่า หมายถึง บริษัทหลักทรัพย์ บัวหลวง จำกัด (มหาชน)  หลักทรัพย์บัวหลวง ใคร่ขอชี้แจงเพื่อให้มีความเข้าใจที่ถูกต้องดังนี้

  1. หลักทรัพย์บัวหลวง ไม่ได้มีการรับคำสั่งซื้อขายที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับรายการที่มีการกล่าวอ้างในข่าวดังกล่าวแต่อย่างใด โดยที่บริษัทเพียงรับรู้ข่าวสารการตั้งคำสั่งซื้อขายหลักทรัพย์ดังกล่าว ตามสื่อต่างๆเท่านั้น
  2. หลักทรัพย์บัวหลวง มีการดำเนินการตามหลักธรรมาภิบาลที่ดี และมีกระบวนการในการปฏิบัติงานเพื่อให้มั่นใจว่า การดำเนินงานของบริษัทเป็นไปตามหลักเกณฑ์ของทางการอย่างเคร่งขรัด

จึงเรียนมาเพื่อให้ลูกค้าและนักลงทุน รวมถึงสื่อมวลชนได้เข้าใจอย่างถูกต้อง

banner Sample

Related Posts