DGT 2024 จบสวย!!! คนแห่ชมงานทะลุเป้ากว่า 9,700 คน

DGT 2024

สำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (ETDA) กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ได้ประกาศความสำเร็จในการจัดงาน DGT 2024 (Digital Governance Thailand 2024) ภายใต้แนวคิด “Digital Momentum for the Future” งานนี้จัดขึ้นเมื่อวันที่ 29-30 พฤษภาคม 2567 ที่ผ่านมา ณ พารากอน ฮอลล์ โดยมีผู้เข้าร่วมงานทั้งภาครัฐและเอกชนมากกว่า 9,700 คน ทั้งแบบออนไซต์และออนไลน์

ความสำเร็จที่เหนือความคาดหมาย

DGT 2024 ไม่เพียงแต่เป็นงานประชุมและแสดงนิทรรศการเท่านั้น แต่ยังเป็นเวทีสำคัญที่สะท้อนให้เห็นถึงความก้าวหน้าและศักยภาพของประเทศไทยในการเป็นศูนย์กลางทางเศรษฐกิจดิจิทัลของภูมิภาค งานนี้มีส่วนช่วยในการสร้างเครือข่ายความร่วมมือระหว่างภาครัฐและเอกชน สร้างโอกาสทางธุรกิจ และส่งเสริมการแลกเปลี่ยนความรู้และเทคโนโลยีที่ทันสมัย

DGT 2024

สร้างแรงกระเพื่อมทางเศรษฐกิจ

หนึ่งในความสำเร็จที่โดดเด่นของ DGT 2024 คือการจับคู่ธุรกิจ (Business Matching) ที่ประสบความสำเร็จกว่า 300 คู่ ซึ่งเป็นการเปิดโอกาสให้ผู้ประกอบการ SMEs ได้พบปะและเจรจาธุรกิจกับผู้ให้บริการโซลูชันและเทคโนโลยีชั้นนำ นอกจากนี้ งานยังมีส่วนช่วยในการส่งเสริมสินค้าและบริการของชุมชนผ่านช่องทางออนไลน์ ซึ่งเป็นการสร้างรายได้และขยายฐานลูกค้าให้กับผู้ประกอบการในระดับท้องถิ่น

นายชัยชนะ มิตรพันธ์ ผู้อำนวยการ ETDA กล่าวถึงความสำเร็จของงานว่า “ความสำเร็จของ DGT 2024 จากตัวเลขของผู้ร่วมงานที่เพิ่มขึ้นต่อเนื่อง สะท้อนให้เห็นว่าคนไทยทุกอุตสาหกรรมต่างตื่นตัวและแสวงหาโอกาสในการได้เรียนรู้กับการนำเทคโนโลยีดิจิทัลมาประยุกต์ใช้ในทุกกระบวนการ ที่จะเป็นแรงผลักดันสำคัญในการขับเคลื่อนการเติบโตทางเศรษฐกิจและสังคมของประเทศสู่การเป็นศูนย์กลางเศรษฐกิจดิจิทัล (Digital Economy Hub)”

DGT 2024

อนาคตที่สดใสของเศรษฐกิจดิจิทัลไทย

DGT 2024 เป็นเครื่องยืนยันถึงความมุ่งมั่นของประเทศไทยในการพัฒนาเศรษฐกิจดิจิทัลอย่างยั่งยืน งานนี้ไม่เพียงแต่สร้างแรงบันดาลใจให้กับผู้ประกอบการและนักลงทุนเท่านั้น แต่ยังเป็นการสร้างความเชื่อมั่นให้กับประชาชนว่าประเทศไทยกำลังก้าวไปข้างหน้าอย่างมั่นคงบนเส้นทางสู่การเป็นผู้นำทางเศรษฐกิจดิจิทัลในภูมิภาค

#DGT2024 #DigitalThailand #ETDA #เศรษฐกิจดิจิทัล #SMEs

banner Sample

Related Posts