ทริสเรทติ้ง ลดอันดับหุ้นกู้ด้อยสิทธิบางจาก สะเทือนโครงสร้างทางการเงิน กระทบนักลงทุน

ทริสเรทติ้ง

ทริสเรทติ้ง หนึ่งในบริษัทจัดอันดับความน่าเชื่อถือชั้นนำของไทย ได้ปรับลดอันดับเครดิตของหุ้นกู้ด้อยสิทธิลักษณะคล้ายทุนของ บริษัท บางจาก คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) หรือ BCP มูลค่า 1 หมื่นล้านบาท จาก “มีระดับความเป็นทุนปานกลาง” เป็น “ไม่มีระดับความเป็นทุน” การปรับลดอันดับครั้งนี้ส่งผลกระทบต่อโครงสร้างทางการเงินของบางจากและอาจส่งผลกระทบต่อนักลงทุนที่ถือครองหุ้นกู้ดังกล่าว

การลดอันดับเครดิตในครั้งนี้เกิดขึ้นเนื่องจากบางจากได้แสดงเจตจำนงที่จะไถ่ถอนหุ้นกู้ด้อยสิทธิชุดนี้ก่อนกำหนด โดยจะใช้เงินที่ได้จากการออกหุ้นกู้ชุดใหม่ที่ไม่มีลักษณะด้อยสิทธิมาทดแทน ทริสเรทติ้งมองว่าการตัดสินใจนี้สะท้อนถึงความตั้งใจของบางจากที่จะไม่ใช้หุ้นกู้ด้อยสิทธิเป็นเครื่องมือในการระดมทุนระยะยาวอีกต่อไป

การลดอันดับเครดิตของหุ้นกู้ด้อยสิทธิจะส่งผลให้บางจากต้องเผชิญกับต้นทุนทางการเงินที่สูงขึ้นในการออกหุ้นกู้ในอนาคต นอกจากนี้ การตัดสินใจไถ่ถอนหุ้นกู้ก่อนกำหนดอาจส่งผลกระทบต่อภาพลักษณ์ของบริษัทในสายตานักลงทุน ซึ่งอาจทำให้บริษัทต้องใช้ความพยายามมากขึ้นในการระดมทุนในอนาคต

ผลกระทบต่อนักลงทุน

สำหรับนักลงทุนที่ถือครองหุ้นกู้ด้อยสิทธิของบางจาก การลดอันดับเครดิตอาจทำให้มูลค่าของหุ้นกู้ลดลง นอกจากนี้ หากบางจากตัดสินใจไถ่ถอนหุ้นกู้ก่อนกำหนด นักลงทุนอาจได้รับผลตอบแทนที่ต่ำกว่าที่คาดหวังไว้

การปรับลดอันดับเครดิตของหุ้นกู้ด้อยสิทธิของบางจากครั้งนี้ถือเป็นเหตุการณ์ที่น่าจับตามองในแวดวงการเงินไทย เนื่องจากสะท้อนให้เห็นถึงความเปลี่ยนแปลงในทิศทางการบริหารจัดการทางการเงินของบริษัทขนาดใหญ่ และอาจส่งผลกระทบต่อการตัดสินใจลงทุนของนักลงทุนในอนาคต

#บางจาก #ทริสเรทติ้ง #หุ้นกู้ด้อยสิทธิ #อันดับเครดิต #TheReporterAsia

banner Sample

Related Posts