ทริสเรทติ้ง คงอันดับเครดิต “SAMART” ที่ BBB แนวโน้ม “บวก”

ทริสเรทติ้ง

บริษัท สามารถคอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) หรือ SAMART ได้รับการคงอันดับเครดิตที่ระดับ BBB โดย ทริสเรทติ้ง (TRIS) ซึ่งสะท้อนถึงความแข็งแกร่งทางการเงินของบริษัท แม้ว่าบริษัทกำลังเผชิญกับภาระหนี้สินจากคดีความที่ต้องจ่ายเงินกว่า 700 ล้านบาท

SAMART ต้องเผชิญกับภาระหนี้สินจำนวนมากจากคดีความที่เกี่ยวข้องกับคณะกรรมการจัดการแข่งขันกีฬาเอเชียนเกมส์ ครั้งที่ 13 และการกีฬาแห่งประเทศไทย โดย SAMART ต้องชำระเงินต้น 190 ล้านบาท และดอกเบี้ยอีก 528.69 ล้านบาท รวมเป็นเงินกว่า 700 ล้านบาท ซึ่ง SAMART ได้ตั้งสำรองไว้แล้วส่วนหนึ่ง และจะตั้งสำรองเพิ่มเติมในไตรมาสที่ 2/2567

ทริสเรทติ้ง มอง SAMART ยังแข็งแกร่ง

แม้ว่า SAMART จะต้องเผชิญกับภาระหนี้สินจำนวนมาก แต่ TRIS ยังคงมองว่า SAMART มีความแข็งแกร่งทางการเงิน โดยประเมินว่าอัตราส่วนหนี้สินทางการเงินต่อ EBITDA ของ SAMART จะยังคงต่ำกว่า 3.5 เท่า ในช่วงปี 2567-2569 ซึ่งยังคงสอดคล้องกับอันดับเครดิตของบริษัทที่ระดับ BBB และมีแนวโน้มอันดับเครดิต “บวก”

ทริสเรทติ้ง ยังประเมินว่า SAMART จะสามารถบริหารจัดการกระแสเงินสดและสภาพคล่องให้เพียงพอที่จะรองรับการชำระหนี้ดังกล่าวได้ ซึ่งแสดงให้เห็นถึงความสามารถในการบริหารจัดการทางการเงินของบริษัทที่ยังคงแข็งแกร่ง

การคงอันดับเครดิตของ SAMART โดย TRIS แสดงให้เห็นถึงความเชื่อมั่นของนักลงทุนที่มีต่อบริษัท แม้ว่าบริษัทจะต้องเผชิญกับความท้าทายจากคดีความ แต่ SAMART ก็ยังคงมีศักยภาพในการเติบโตและสร้างผลกำไรได้อย่างต่อเนื่อง

อนาคตของ SAMART

SAMART ยังคงเดินหน้าขยายธุรกิจและลงทุนในโครงการใหม่ๆ ซึ่งจะช่วยเสริมสร้างความแข็งแกร่งทางการเงินของบริษัทในระยะยาว โดย SAMART มุ่งเน้นการลงทุนในธุรกิจที่มีศักยภาพในการเติบโตสูง เช่น ธุรกิจพลังงานทดแทน ธุรกิจเทคโนโลยี และธุรกิจดิจิทัล

การคงอันดับเครดิตของ SAMART โดย TRIS เป็นสัญญาณบวกต่อนักลงทุนและผู้ที่เกี่ยวข้อง แสดงให้เห็นว่า SAMART ยังคงเป็นบริษัทที่มีความแข็งแกร่งทางการเงินและมีศักยภาพในการเติบโต แม้ว่าจะต้องเผชิญกับความท้าทายจากคดีความก็ตาม

#SAMART #สามารถ #TRIS #ทริสเรทติ้ง #อันดับเครดิต #BBB #แนวโน้มบวก #คดีความ #หนี้สิน #ตลาดหลักทรัพย์ #TheReporterAsia

banner Sample

Related Posts